BETONGGOLVSRENOVERING OCH YTSKYDD

Behöver golvet renoveras?

För renovering har vi en flexibel två komponents cementhybrid för spricklagning som även går att applicera som en beläggning med betoning på funktion med tillhörande ytskydd. Inom ytskydd har vi olika system beroende på underlag och belastning.

Lantbruk
Vi har tagit fram ett beprövat koncept för lantbruket, samt blivit återförsäljare för Mapei för att bli en komplett leverantör. Vi har produkter för fjäderfä, svin och nötproducenter. Se broschyr.

Betongindustri
Produkter och tillbehör för formbord, lagning. Ytskydd mm. Kontakta oss för mer information.