PRODUKTER INOM BETONGGOLVSRENOVERING OCH YTSKYDD

CFF DAMMBINDARE

Egenskaper: En användarvänlig ytförstärkare som dammbinder, förstärker och fläckskyddar det mineraliska underlaget. God kemisk och mekanisk beständighet tål även viss vattenbelastning. Används även i system tillsammans med CFF Plus.

CFF PLUS

Egenskaper: En vattenburen blank miljövänlig enkomponents luktfri lack. UV-tålig. Diffussionsöppen med utmärkt vidhäftning i olika golvsystem såsom CFF Trim A & B industry samt i kombination med CFF Dammbindare för slipade/polerade golv. Bra kemisk och mekanisk beständighet i torra miljöer.

Användningsområden: Som topcoat/ytskydd i vissa av våra system. För golv i industri, lantbruk och offentlig miljö utsatta för måttligt till tufft slitage. Ska ej användas i utrymmen med konstant stående vatten.

CFF TRIM A & B

Egenskaper: En cementbaserad tvåkomponents beläggning som är flexibel och diffusionsöppen, används med fördel på asfalt, flintcoatgolv och betongytor med sprickor. Ett funktionsgolv som är vibrationshämmande och spricköverbryggande. Används med fördel tillsammans med våra ytskyddsprodukter.

Användningsområden: För golv i industri, fastighet, kulvertar, truckgångar samt fläktrum etc. En problemlösare för dåliga spruckna golv eller platta på mark med fuktproblem. Där man sätter funktion i främsta rummet.

DAMMBINDARE

Egenskaper: En användarvänlig dammbindare med god mekanisk beständighet. Ger ett visst fläckskydd samt är diffusionsöppen.

 

 

 

 

 

 

 

EPW COLOR MIDGREY

Egenskaper: En användarvänlig blank två komponents vattenburen epoxifärg. Diffussionsöppen med utmärkt vidhäftning i olika golvsystem samt mot betong, spackel etc. God kemisk och mekanisk beständighet tål även viss vattenbelastning.

Användningsområden: Somtopcoat/ytskydd . För golv i industri, lantbruk och offentlig miljö utsatta för måttligt till tufft slitage.

TOPCOAT CLEAR 20 / 40 / 80

Egenskaper: En vattenburen miljövänlig enkomponents luktfri lack. UV-tålig. Diffussionsöppen med utmärkt vidhäftning i olika golvsystem samt som matterad topplack på våra pigmenterade system (EPW och Topcoat Color). God kemisk och mekanisk beständighet i torra miljöer.

TOPCOAT COLOR MIDGREY

Egenskaper: En vattenburen, användarvänlig enkomponents luktfri färg. UV-tålig. Diffussionsöppen med utmärkt vidhäftning i olika golvsystem samt även mot betong spackel etc. God kemisk och mekanisk beständighet i torra miljöer.

Användningsområden: Som topcoat/ytskydd i våra system, samt utmärkt för målning på mineraliska underlag. För golv i industri och fastighet och offentlig miljö måttligt slitage utan konstant stående vatten.