PRODUKTER INOM DAMMBINDNING

CFF DAMMBINDARE

Egenskaper: En användarvänlig ytförstärkare som dammbinder, förstärker och fläckskyddar det mineraliska underlaget. God kemisk och mekanisk beständighet tål även viss vattenbelastning. Används även i system tillsammans med CFF Plus.

DAMMBINDARE

Egenskaper: En användarvänlig dammbindare med god mekanisk beständighet. Ger ett visst fläckskydd samt är diffusionsöppen.