PRODUKTER INOM ASFALT

CEMFLEX G-INDUSTRY

Egenskaper: En cementbaserad tvåkomponents beläggning som är flexibel och diffusionsöppen, används med fördel på asfalt, flintcotegolv och betongytor med sprickor. Ett funktionsgolv som är vibrationshämmande och spricköverbryggande. Användes med fördel tillsammans med våra ytskyddsprodukter.

Användningsområden: För golv i industri, fastighet, kulvertar, truckgångar samt fläktrum etc. En problemlösare för dåliga spruckna golv eller platta på mark med fuktproblem. Där mansätter funktion i främsta rummet.