TJÄNSTER

Tjänster inom golv, vägg och tak

Vi marknadsför/säljer/tillverkar ytskyddsprodukter, reparationsprodukter och tillbehör för de mest förekommande underlagen inom golv, vägg och tak. Våra affärsområden kunder är uppdelat på följande:

  • Industri
  • Fastighet
  • Lantbruk
  • Betongindustri
  • Entreprenörer
  • Återförsäljare
  • Privatpersoner